flower

angelA Divine Pleaangel

Thursday August 1, 2013

Love for love's sake
Live for My sake

Pray for strength's sake
Give for My sake

Serve for goodness sake
Try for My sake

Speak for kindness sake
Be true for My sake

Do all that you do for righteousness sake
Be peaceful for My sake

Love for love's sake
Live for My sake...

flower